جولای 26, 2018

اندیشه سرد ماتریالیستی (ماده گرایی) و تاثیر آن بر بازیگری

از حدود 1870 به این سو، با برداشت ماتریالیستی از جهان (هر آنچه در هستی موجود است، ماده یا انرژی است و همه پدیده ها از […]
جولای 26, 2018

اهمیت حضور مربی در تمرینات بدنی و یوگا برای بازیگر

برای طراحی و انتخاب دقیق و علمی و همچنین تحلیل آساناها و فیگور های مختلف به تحقیق و مطالعه ی مقولاتی هم چون آناتومی بدن، آناتومی […]
جولای 26, 2018

اهمیت یوگا در بازیگری

چرا یوگا بله و ورزش های دیگر(هم چون ژیمناستیک، بدن سازی و…) نه؟! پاسخ چنین بود: بازیگر نیازی به حجم سازی عضلات ندارد. او نه می […]
جولای 26, 2018

بازیگری درون گرا و برون گرا

یکی از این ویژگی های بازیگر، غریزه ایست که بازیگر را برای بازی کردن بر می انگیزد. این غریزه قویتر از آن است که ما می […]
جولای 26, 2018

پایه ای ترین ویژگی های بازیگری

برای مبارزه با اندیشه ماتریالیستی (که در مطالب قبلی سایت به آن پرداخته شد) و نقش مخرب آن، اصلاح و پرورش بدن بازیگر را باید از […]
جولای 26, 2018

تکامل تدریجی روش استراسبرگ

استراسبرگ و گروهش موفق شدند عوامل تکنیکی حرفه ی خود را با مسائل معنوی و احساسی همراه کنند. آنها به انجام اینکار موفق شدند، زیرا صرف […]
جولای 26, 2018

تنفس در بازیگری

تکنیک تنفس صحیح در مبحث بازیگری مخصوصا بیان صحنه ای و نیز در رقص از اهمیت زیادی برخوردار است. هم به لحاظ افزایش حجم ششها و […]
جولای 26, 2018

تن بازیگر ، قلبی تپنده

مه یرهولد در روسیه تز انقلابی بیومکانیک را ارائه کرد که در عرصه هنر تئاتر و نیز سیاست آن دوره ی شوروی انقلابی برپا کرد. او […]
جولای 26, 2018

جسم و روح بازیگر

اوج بازی یک بازیگر زمانی است که نقشش را برقصد، و یکی از اهداف ما در کارگاه های گروه اپیداروس نیز تعالی بازیگر به موقعیتی از […]